Γαστρεκτομή

Πτυχίο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Στρασβούργου

Πιστοποίηση στην Εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Υποβοηθούμενη με Εργαλεία Ρομπότ

Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης

Ο Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης είναι Γενικός Χειρουργός (Master Surgeon in Hernia Surgery) και Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ψυχικού. Είναι βραβευμένος και πιστοποιημένος γιατρός αριστείας στη χειρουργική κοιλιακών τοιχωμάτων από τον Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Έχει πραγματοποιήσει πληθώρα επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια του χειρουργικού του έργου, στο δημόσιο & τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλο αριθμό σύγχρονων χειρουργικών αποκαταστάσεων στο εξωτερικό. Η μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με την συνεχόμενη εκπαίδευση σε μεγάλα κέντρα χειρουργικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους χειρουργούς στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Χειρουργός | Επικοινωνία με τον Ιατρό | Ιατρείο Κηφισιάς | Ιατρείο Ίλιον

Γαστρεκτομή

Γαστρεκτομή

Η γαστρεκτομή, η χειρουργική μέθοδος για την αφαίρεση στομάχου, εφαρμόζεται κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου. Η γαστρεκτομή αποτελεί τη μόνη μέθοδο που προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση στους ασθενείς.

Κατά την επέμβαση πραγματοποιείται αφαίρεση του όγκου μαζί με τμήμα ή ολόκληρο τον στόμαχο. Η επιβίωση του ασθενούς εξαρτάται από την ευρύτερη εκτομή των λεμφαδένων. Ανάλογα με την θέση του όγκου, το μέγεθος και την έκταση του ο γιατρός θα κρίνει τη χειρουργική μέθοδο που θα ακολουθηθεί.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις συστήνεται η γαστρεκτομή;

Η γαστρεκτομή είναι μία επέμβαση, που όπως προαναφέρθηκε, διενεργείται κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνου του στομάχου. Ωστόσο, είναι πιθανό να είναι η μοναδική λύση αντιμετώπισης και σε περιπτώσεις, όπως είναι οι παρακάτω:

 • νοσογόνος παχυσαρκία
 • καλοήθεις όγκοι στομάχου
 • σοβαρό έλκος στομάχου
 • διάτρηση στομάχου
 • αιμορραγία στομάχου

Είδη γαστρεκτομής

Τα είδη της γαστρεκτομής είναι δύο:

 • Η υφολική γαστρεκτομή, όπου αφαιρείται ένα τμήμα του στομάχου και αυτό που παραμένει αναστομώνεται με το λεπτό έντερο.
 • Η ολική γαστρεκτομή, κατά την οποία συμβαίνει η ολική αφαίρεση του στομάχου και το λεπτό έντερο αναστομώνεται απευθείας με τον οισοφάγο. 

Ανοιχτή γαστρεκτομή

Η ανοιχτή γαστρεκτομή χωρίζεται σε περιφερική, κεντρική και ολική. Το είδος της επέμβασης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την έκταση της νόσου και την κρίση του χειρουργού.

Διαδικασία

Η ανοιχτή γαστρεκτομή πραγματοποιείται μέσω γενικής αναισθησίας. Ξεκινάει με μια τομή στην κοιλιά που φτάνει μέχρι τον ομφαλό και, αφού γίνει έλεγχος της κοιλιάς για μεταστάσεις, πραγματοποιείται η επέμβαση.

Σε αυτό το σημείο θα κριθεί αν θα αφαιρεθεί τμήμα ή ολόκληρος ο στόμαχος και, επίσης, αν θα αφαιρεθεί τμήμα του οισοφάγου. Αν αφαιρεθεί τμήμα του στομάχου, το υπόλοιπο ενώνεται με το λεπτό έντερο ώστε να αποκατασταθεί η οδός αποχέτευσης του στομάχου. Αν αφαιρεθεί τμήμα του οισοφάγου, τότε το υπόλοιπο ενώνεται με το περιφερικό τμήμα του στομάχου ή με το λεπτό έντερο.

Μαζί με το τμήμα του στομάχου αφαιρούνται και οι αντίστοιχοι λεμφαδένες. Αν ο όγκος έχει πειράξει κάποιο γειτονικό όργανο τότε ενδέχεται να χρειαστεί και αυτό αφαίρεση, ώστε να γίνει εκτομή σε υγιή όρια.

Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή

Πέρα από την ανοιχτή γαστρεκτομή, πολλοί χειρουργοί χρησιμοποιούν πλέον τη λαπαροσκοπική γαστρεκτομή, η οποία είναι ανώδυνη, αναίμακτη και πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων. Με τη βοήθεια μιας κάμερας, ο χειρουργός έχει εικόνα των εσωτερικών οργάνων ώστε να διευκολυνθεί κατά την επέμβαση.

Απαιτείται εξειδίκευση και εξοικείωση του γιατρού, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές και να εφαρμοστούν οι αρχές καθαρισμού.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής γαστρεκτομής

Τα βασικά πλεονεκτήματα της γαστρεκτομής με τη λαπαροσκοπική τεχνική συνοψίζονται παρακάτω:

 • Οι χειρουργικές τομές είναι πολύ μικρές, οπότε το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ανώτερο.
 • Η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη.
 • Η επιστροφή στην εργασία και τις λοιπές δραστηριότητες είναι άμεση.
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος.
 • Οι πιθανές επιπλοκές εκμηδενίζονται (ελάχιστη απώλεια αίματος και μικρότερο ποσοστό κηλών). 

Γαστρεκτομή για την παχυσαρκία

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους λόγους για να διενεργηθεί γαστρεκτομή.

Λαπαροσκοπική τεχνική ή γαστρική παράκαμψη

Η επιμήκης γαστρεκτομή χρησιμοποιείται για τη μείωση του σωματικού βάρους και των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει. Συνιστάται σε ασθενείς που δεν μπορούν να χάσουν βάρος μέσω δίαιτας και άσκησης και που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την επέμβαση της παχυσαρκίας.

Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά και μέσω της επέμβασης ουσιαστικά μικραίνει το στομάχι, ώστε να μειωθεί η ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταναλωθεί. Από την πλευρά του ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή και να ασκείται.  Εκτός, όμως, από την επιμήκη γαστρεκτομή, άλλη μία αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί η γαστρική παράκαμψη.

Ο υπεύθυνος χειρουργός, αφού λάβει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και προβεί σε εξέτασή του, θα τον ενημερώσει και παραπέμψει στην τεχνική που αρμόζει καλύτερα στην περίπτωσή του, προσφέροντάς του τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Πριν τη γαστρεκτομή

Ο προεγχειρητικός έλεγχος αποτελεί πάντα βασικό συστατικό της συνολικής έκβασης  οποιασδήποτε επέμβασης. Συγκεκριμένα για την περίπτωση της γαστρεκτομής, λοιπόν, θα γίνει:

 • ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών
 • αξονική τομογραφία κοιλίας και θώρακος
 • ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, αν θεωρηθεί απαραίτητο

Επιπλέον, κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο θα πρέπει να προσδιοριστεί το κατά πόσο έχει επεκταθεί ο όγκος στους γύρω ιστούς, αλλά και το αν υπάρχουν διηθημένοι λεμφαδένες ή διήθηση κοντινών οργάνων. 

Μετά την επέμβαση 

Η επέμβαση της γαστρεκτομής αποτελεί μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η νοσηλεία, η οποία συνήθως διαρκεί 7-10 μέρες, γίνεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ώστε ο ασθενής να βρίσκεται υπό ενδελεχή παρακολούθηση.  Η κινητοποίησή του ασθενούς είναι άμεση, ενώ για 4-7 ημέρες χορηγούνται αντιβιοτικά και παρεντερική σίτηση, μέχρι σταδιακά να επανασιτιστεί.

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Γενικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ψυχικού Δρ. Δημήτρη Ζησιάδη για να πάρετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση της γαστρεκτομής. Ενημερωθείτε για τη διαδικασία, τη διατροφή μετά από το χειρουργείο και το κόστος ή για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.

Δείτε επίσης

Βουβωνοκήλη στη γυναίκα

Τι είναι η βουβωνοκήλη; Η βουβωνοκήλη αποτελεί την πιο συχνή μορφή κήλης. Πρόκειται για...

Αίμα στα κόπρανα

Το αίμα στα κόπρανα συχνά προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Αυτό το σύμπτωμα δεν πρέπει να...

Χολολιθίαση: Αποτελεσματική Αντιμετώπιση με Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Τι είναι η χολολιθίαση; Ως χολολιθίαση ορίζεται η παρουσία χολολίθων στην χοληδόχο κύστη. Οι χολόλιθοι...