Επεμβασεις

Μάθετε περισσότερα για τις επεμβάσεις που πραγματοποιούμε

Η χειρουργική μέθοδος της γαστρεκτομής εφαρμόζεται κυρίως για την αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου. Η γαστρεκτομή αποτελεί τη μόνη μέθοδο που προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση στους ασθενής. Κατά την επέμβαση πραγματοποιείτε αφαίρεση του όγκου μαζί με τμήμα ή ολόκληρο το στόμαχο. Η επιβίωση του ασθενούς εξαρτάται από την ευρύτερη εκτομή των λεμφαδένων. Ανάλογα με την θέση του όγκου, το μέγεθος και την έκταση του ο γιατρός θα κρίνει τη χειρουργική μέθοδο που θα ακολουθηθεί.

Είδη γαστρεκτομής

  • Υφολική γαστρεκτομή
  • Ολική γαστρεκτομή

Η Ανοιχτή Γαστρεκτομή

Η ανοιχτή γαστρεκτομή χωρίζεται σε περιφερική, κεντρική και ολική. Το είδος της επέμβασης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την έκταση της νόσου και την κρίση του χειρουργού.

Πραγματοποιείται μέσω γενικής αναισθησίας. Ξεκινάει με μια τομή στην κοιλιά που φτάνει μέχρι τον ομφαλό. Αφού γίνει έλεγχος της κοιλιάς για μεταστάσεις πραγματοποιείται η επέμβαση. Σε αυτό το σημείο θα κριθεί αν θα αφαιρεθεί τμήμα ή ολόκληρος ο στόμαχος και επίσης αν θα αφαιρεθεί τμήμα του οισοφάγου. Αν αφαιρεθεί τμήμα του στομάχου, το υπόλοιπο ενώνεται με το λεπτό έντερο ώστε να αποκατασταθεί η οδός αποχέτευσης του στομάχου. Αν αφαιρεθεί τμήμα του οισοφάγου, τότε το υπόλοιπο ενώνεται με το περιφερικό τμήμα του στομάχου ή με το λεπτό έντερο.

Μαζί με το τμήμα του στομάχου αφαιρούνται και οι αντίστοιχοι λεμφαδένες. Αν ο όγκος έχει πειράξει κάποιο γειτονικό όργανο τότε ενδέχεται να χρειαστεί και αυτό αφαίρεση, ώστε να γίνει εκτομή σε υγιή όρια.

Λαπαροσκοπική Γαστρεκτομή

Πέρα από την ανοιχτή γαστρεκτομή, πολλοί χειρουργοί χρησιμοποιούν τη λαπαροσκοπική γαστρεκτομή, η οποία απαιτεί μικρότερη τομή και πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων. Με τη βοήθεια μιας κάμερας, ο χειρουργός έχει εικόνα των εσωτερικών οργάνων ώστε να διευκολυνθεί κατά την επέμβαση. Απαιτείται εξειδίκευση και εξοικείωση του γιατρού, ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές και να εφαρμοστούν οι αρχές καθαρισμού. Η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή έχει λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη νοσηλείας, και ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Γαστρεκτομή για την Παχυσαρκία

Η επιμήκης γαστρεκτομή χρησιμοποιείτε για τη μείωση του σωματικού βάρους και των κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει. Συνίσταται σε ασθενείς που δεν μπορούν να χάσουν βάρος μέσω δίαιτας και άσκησης και που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την επέμβαση της παχυσαρκίας. Η επέμβαση πραγματοποιείται λαπαροσκοπικά. Μέσω της επέμβασης μικραίνει το στομάχι, ώστε να μειωθεί η ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταναλωθεί. Από την πλευρά του ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή και να ασκείται. Εκτός από την επιμήκη γαστρεκτομή, άλλη μία αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί η γαστρική παράκαμψη.

Ο υπεύθυνος χειρουργός, αφού λάβει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και προβεί σε εξέτασή του, θα τον ενημερώσει και παραπέμψει στην τεχνική που αρμόζει καλύτερα στην περίπτωσή του, προσφέροντάς του τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μετά την επέμβαση

Η επέμβαση της γαστρεκτομής αποτελεί μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Μετά την επέμβαση ο ασθενής θα πρέπει να έχει ενδελεχή παρακολούθηση. Η κινητοποίηση του ασθενούς είναι άμεση. Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί 7-10 μέρες. Για 4-7 ημέρες χορηγούνται αντιβιοτικά και παρεντερική σίτηση, μέχρι σταδιακά να επανασιτιστεί.

Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης

Ο Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης είναι Γενικός Χειρουργός. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια του χειρουργικού του έργου στο δημόσιο τομέα, καθώς και σε πληθώρα σύγχρονων χειρουργικών αποκαταστάσεων στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Χειρουργός | Επικοινωνία με τον Ιατρό | Ιατρείο Κηφισιάς | Ιατρείο Ίλιον

Κλείστε το ραντεβού σας στο
210 80 10 606

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ