Επεμβασεις

Μάθετε περισσότερα για τις επεμβάσεις που πραγματοποιούμε

Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή

Ο σπλήνας είναι ένα όργανο της περιτοναϊκής κοιλότητας που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλία. Ο σπλήνας είναι ενδοκοιλιακό όργανο εξαιρετικής σημασίας για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος και εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις παθολογικές καταστάσεις των συστημάτων αυτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αποτελεί το πιο εύθρυπτο και ευαίσθητο στις κακώσεις ενδοκοιλιακό όργανο με αποτέλεσμα να είναι πολύ συχνό αίτιο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας μετά από κάκωση στην κοιλία

Όπως και στην ανοικτή μέθοδο, ο ασθενής εμβολιάζεται για πνευμονιόκοκκο, μηνιγγητιδόκοκκο και αιμόφιλο και γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε ο αριθμός των αιμοπεταλίων να υπερβαίνει τις 50.000 κατά την εγχείρηση.

Κατά την αρχή της επέμβασης γίνεται διερεύνηση για επικουρικούς σπλήνες και στο τέλος ο σπλήνας αφαιρείται σε μεγάλα κομμάτια και όχι ομογενοποιημένος, για να μπορεί να γίνει επαρκής ιστολογική διάγνωση.

Χρησιμοποιείται πάντα σάκος για την αποφυγή εμφύτευσης σπληνικού ιστού στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Χρησιμοποιούνται 4-5 port-sites, η επέμβαση διαρκεί 2-4 ώρες, ο ασθενής σηκώνεται από το κρεβάτι σε 3-4 ώρες και επιστρέφει στο σπίτι σε 2-3 μέρες.

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ