Επεμβασεις κηλης

Διαδικασία επεμβάσεως εξωπεριτοναϊκής μεθόδου TEP

Κατά την διαδικασία της επέμβασης με τη μέθοδο ΤΕΡ πραγματοποιείται μία μικρή τομή κάτωθεν του ομφαλού, όπου και εισάγεται το λαπαροσκόπιο κάτωθεν του ορθού κοιλιακού μυός (που βρίσκεται στην μεριά της κήλης), πορευόμενο άνωθεν της οπισθίας θήκης του μυός και άνωθεν του περιτοναίου. Η Λαπαροσκοπική μέθοδος ΤΕΡ γίνεται έξω από την κοιλιά, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα σπλάχνα.

Στη συνέχεια ανατάσσεται προσεκτικά ο σάκκος της κήλης μαζί με το περιεχόμενό του. Στις μηροκήλες όπου παρασκευάζονται τα στοιχεία του σπερματικού τόνου, διαφυλάσσεται ο σπερματικός πόρος και τα νεύρα της περιοχής. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις γυναίκες στην ανατομική θέση του σπερματικού πόρου, βρίσκεται ο στρόγγυλος σύνδεσμος της μήτρας ο οποίος επίσης παρασκευάζεται και διαφυλάσσεται.

Ακολούθως τίθεται πλέγμα (μεγάλων διαστάσεων σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο) μεγέθους συνήθως 10Χ15 εκατοστά, το οποίο καθηλώνεται με ειδικά κλιπ.

Η μεθόδος ΤΕΡ αποτελεί αναίμακτη και ανώδυνη επέμβαση σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Είναι τεχνικά απαιτητική και αποτελεί ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις κήλης, με ελάχιστα ποσοστά υποτροπών και μικρό μετεγχειρητικό πόνο. Η ανάρρωση είναι ταχύτατη και προσφέρει ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα.

O Γενικός Χειρουργός Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης κατέχει μεγάλη εμπειρία. Έχει λάβει μέρος σε πληθώρα χειρουργικών επεμβάσεων. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Ο εξειδικευμένος χειρουργός χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη μέθοδο Λαπαροσκοπικής στην Ελλάδα.

 

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ