Επεμβασεις κηλης

Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπεία 

Η εξέλιξη της επιστήμης και συνάμα της τεχνολογίας οδήγησε στη διερεύνηση μεθόδων με αρμονική προσέγγιση και καλύτερη χειρουργική θεραπεία. Η λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ, αν και τεχνικά απαιτητική, αποτελεί μία από τις ελάχιστα επεμβατικά χειρουργικές τεχνικές που επιλέγεται για την αντιμετώπιση κάθε μορφής κήλης.

 

Τί είναι η Λαπαροσκοπική Χειρουργική Τεχνική TEP;

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική Τεχνική TEP αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή σε περιπτώσεις κηλών. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος όπως και τα ποσοστά υποτροπών και επιπλοκών.

Κατά την διαδικασία της επέμβασης με τη μέθοδο ΤΕΡ πραγματοποιείται μία μικρή τομή κάτωθεν του ομφαλού, όπου και εισάγεται το λαπαροσκόπιο κάτωθεν του ορθού κοιλιακού μυός, πορευόμενο άνωθεν της οπισθίας θήκης του μυός και άνωθεν του περιτοναίου. Η Λαπαροσκοπική μέθοδος ΤΕΡ γίνεται έξω από την κοιλιά, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα σπλάχνα της.

Ακολούθως τίθεται πλέγμα (μεγάλων διαστάσεων σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο) μεγέθους συνήθως 10Χ15 εκατοστά, το οποίο καθηλώνεται με ειδικά κλιπ.

Η μεθόδος ΤΕΡ αποτελεί αναίμακτη και ανώδυνη επέμβαση σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Είναι τεχνικά απαιτητική και αποτελεί ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις κήλης. Η ανάρρωση είναι ταχύτατη και προσφέρει ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα.

 

 

Η διαφορά της τεχνικής ΤΕΡ με την τεχνική ΤΑΡΡ

Η λαπαροσκοπική τεχνική TEP διαφέρει από την τεχνική TAPP, όπου η επέμβαση διενεργείται ενδοκοιλιακά. Η τεχνική TEP διενεργείται στο κοιλιακό τοίχωμα, χωρίς επαφή με το εσωτερικό της κοιλίας.

 

Ποια τεχνική να επιλέξω;

Η τεχνική ΤΕΡ διαθέτει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, μερικά από τα οποία είνα τα εξής:

 • Πραγματοποιείται με την τοποθέτηση πλέγματος
 • Μικρό ποσοστό βλάβης των ιστών
 • Είναι αναίμακτη
 • Είναι ανώδυνη
 • Έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Μικρός κίνδυνος υποτροπής και επιπλοκών
 • Προσφέρει πλήρη αποκατάσταση της ανατομίας
 • Ταυτόχρονη διόρθωση κηλών που ενδέχεται να συνυπάρχουν
 • Αποφυγή κακώσεων των νεύρων και των αγγείων της περιοχής
 • Ταχεία ανάρρωση
 • Άμεση επιστροφή στις καθημερινές εργασίες

 

Η Λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ από τον Δρ. Ζησιάδη

Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική TEP αποτελεί μια απαιτητική τεχνική. Απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία από τον υπεύθυνο γιατρό ώστε να διενεργήσει την επέμβαση. Ο  Γενικός Χειρουργός Δρ. Δημήτρης Ζησιάδης έχει εκπαιδευτεί στην Ιταλία πάνω στην αποκατάσταση βουβωνοκήλης, οσχεοκήλης και κοιλιοκήλης με πλέγμα. Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Jonshon and Jonshon ETHICON, η οποία διαθέτει τα καλύτερα πλέγματα παγκοσμίως. Ο Δρ. Ζησιάδης είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Επιπλέον, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Ο εξειδικευμένος χειρουργός χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης της βουβωνοκήλης.

 

Δείτε επίσης

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ