Επεμβασεις εντερου

Τι είναι η σιγμοειδεκτομή;

Η σιγμοειδεκτομή αποτελεί τη συνηθέστερη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης τμήματος του παχέος εντέρου και πιο συγκεκριμένα του σιγμοειδούς. Η επέμβαση του σιγμοειδούς μπορεί να είναι είτε ανοιχτή είτε λαπαροσκοπική. Το σιγμοειδές βρίσκεται στο αριστερό κάτω μέρος της κοιλίας, και μαζί με το ορθό θεωρούνται δεξαμενή των κοπράνων. Το σιγμοειδές έχει τη μικρότερη διάμετρο στο κόλον.

Οι κύριες παθήσεις που αφορούν το σιγμοειδές είναι τα εκκολπώματα και η εκκολπωματίτιδα.

Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν σε σιγμοειδεκτομή;

Τα πιο συνηθισμένα αίτια που οδηγούν σε σιγμοειδεκτομή είναι τα εξής:

 1. Εκκολπωματίτιδα και οι επιπλοκές της
 2. Διάφοροι όγκοι
 3. Συστροφή του σιγμοειδούς σε μεγάλες ηλικίες
 4. Επιπλοκή φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου όπως η ελκώδης κολίτιδα
 5. Λέμφωμα, αγγειοδυσπλασίες, ολική πρόπτωση του ορθού κλπ.

Εκκολπώματα παχέος εντέρου

εκκολπώματα εμφανίζονται στο κατιόν και σιγμοειδές κόλον. Σε περίπτωση βαρίας περίπτωσης, φλεγμονής, αιμορραγίας ή ρήξης απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Τα εκκολπώματα συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Συμπτώματα παρατηρούνται σε περίπτωση αιμορραγίας των εκκολπωμάτων ή εκκολπωματίτιδα. Η εκκολπωματίτιδα εμφανίζει πόνο και πυρετό. Ο πόνος παρατηρείται στην αριστερή κάτω κοιλία λόγω της ύπαρξης του σιγμοειδούς στο σημείο αυτό.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με αφαίρεση του τμήματος του παχέος εντέρου που φέρει την εκκολπωμάτωση / εκκολπωματίτιδα. Αυτό γίνεται με αφαίρεση του σιγμοειδούς (σιγμοειδεκτομή). Η λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή αποτελεί την επαναστατική και πιο διαδεδομένη μέθοδο για την αφαίρεση του σιγμοειδούς. Διενεργείται μέσω μικρών τομών του κοιλιακού τοιχώματος.

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Η θεραπεία της εκκολπωματίτιδας μπορεί να είναι είτε συντηρητική, μη χειρουργική, όπου περιλαμβάνει συγκεκριμένη διατροφή και λήψη αντιβιοτικών, είτε χειρουργική, μέσω της κλασικής ή λαπαροσκοπικής μεθόδου.

Η Λαπαροσκοπική Σιγμοειδεκτομή

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της ασφαλής ελάχιστα επεμβατικής λαπαροσκοπικής μεθόδου για την αφαίρεση του παχέος εντέρου.

Η λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή, αποτελεί την ιδανική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος ατραυματικά και αναίμακτα. Μέσω της επέμβασης αφαιρείται το πάσχον τμήμα του παχέος εντέρου με προσοχή και απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνο και των ενδεχόμενων επιπλοκών, και την επίτευξη μικρότερης νοσηλείας για τον ασθενή.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής σιγμοειδεκτομή

Η λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων μεθόδων:

 • μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • μικρότερη απώλεια αίματος
 • γρηγορότερη λειτουργία του εντέρου
 • μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο
 • καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα
 • μικρότερο χρόνο νοσηλείας
 • ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης

Ο Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης είναι Γενικός Χειρουργός. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια του χειρουργικού του έργου στο δημόσιο τομέα, καθώς και σε πληθώρα σύγχρονων χειρουργικών αποκαταστάσεων στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Χειρουργός | Επικοινωνία με τον Ιατρό | Ιατρείο Κηφισιάς | Ιατρείο Ίλιον

Κλείστε το ραντεβού σας στο
210 80 10 606

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ