Επεμβασεις εντερου

Σιγμοειδεκτομή.

Η σιγμοειδεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση, κλασικά είτε λαπαροσκοπικά ,αφαίρεσης τμήματος παχέος εντέρου και ειδικά του σιγμοειδούς και εκτελείται όταν ο όγκος εντοπίζεται στα ανατομικά όρια του σιγμοειδούς(ο σιγμοειδές αποτελεί  τμήμα του παχέος εντέρου, του οποίου όμως το μήκος  και το σχήμα ποικίλλει. Καλύπτεται πλήρως από περιτόναιο, σχήματος ανεστραμμένου V, το οποίο είναι προσκολλημένο στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου. Το σιγμοειδές κείται στο σιγμοειδικό βόθρο, ο οποίος σχηματίζεται από την πτύχωση που σχηματίζει το μακρύ και χαλαρό μεσοσιγμοειδές. Ακριβώς κάτω από αυτόν το χώρο βρίσκεται ο ουρητήρας ο οποίος κατά την πορεία του διασταυρώνεται με τα σπερματικά, τα αριστερά κολικά και τα σιγμοειδικά αγγεία. Το σιγμοειδές και το ορθό θεωρούνται η δεξαμενή των κοπράνων και η ορθοσιγμοειδική καμπή ένα είδος βαλβίδας που ρυθμίζει την προώθησή τους προς το ορθό το οποίο συνήθως παραμένει κενό. Ο βαλβιδικός αυτός μηχανισμός δεν εμπίπτει στον κλασικό ορισμό που δίνεται για τις βαλβίδες σε άλλα σημεία του οργανισμού, αλλά μάλλον αναφέρεται σε ένα λειτουργικό μηχανισμό καθώς παρατηρείται ενεργός διάταση και παθητικός αποκλεισμός στην περιοχή της ορθοσιγμοειδικής καμπής).

Με την επέμβαση αυτή αφαιρείται όλο το σιγμοειδές.

Η αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου γίνεται με αναστόμωση του κατιόντος κόλου με το ορθό.

 

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ