Επεμβασεις εντερου

Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή

Οταν ο όγκος εντοπίζεται χαμηλότερα τότε η εγχείρηση επιλογής είναι η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, με μόνιμη κολοστομία. Σε πολύ μικρές απομακρυσμένες βλάβες, μπορεί να μη γίνει εκτομή τμήματος του παχέως εντέρου, αλλά δια του πρωκτού αφαίρεση μόνο της βλάβης. Η μέθοδος αυτή συμπληρώνεται με εξωτερική ακτινοβολία.

Εφόσον αφαιρείτε ο σφιγκτήρας έπρεπε να δημιουργηθεί μια μόνιμη παρά φύση έδρα (σακουλάκι) στην κοιλιακή χώρα από την οποία θα  αποβάλλονταν τα κόπρανα.

 

 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ