Περιεδρικό συρίγγιο

 

Περιεδρικό συρίγγιο

Περιεδρικό συρίγγιο έχουμε σε περιπτώσεις φλεγμονών από τα περιεδρικά αποστήματα και τη χρόνια εμφάνιση τους σε συνδυασμό με τη μη ορθή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Ένα στα τέσσερα περιεδρικά αποστήματα καταλήγει σε περιεδρικό συρίγγιο στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό.

Αποτελεί μια διαταραγμένη επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού του εντέρου (αυλού) και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ εμφανίζεται πιο συχνά σε άνδρες παρά σε γυναίκες.

Ορισμός: Τι είναι το συρίγγιο πρωκτού;

 Το συρίγγιο πρωκτού ή περιεδρικό συρίγγιο είναι ένας συριγγώδης πόρος, κάτι σαν σήραγγα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επικοινωνία του εσωτερικού του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Έχουμε, δηλαδή, ένα κανάλι με μία είσοδο (εσωτερικό στόμιο συριγγίου) μέσα στον πρωκτικό σωλήνα και μία έξοδο (εξωτερικό στόμιο) στο δέρμα έξω από τον πρωκτό.

Τα υγρά και μικρόβια των κοπράνων διοχετεύονται μέσω του εσωτερικού στομίου του πρωκτικού συριγγίου, ενώ το φλεγμονώδες υγρό που μπαίνει στο συρίγγιο και πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιεί ως έξοδο το δερματικό στόμιο.

Σημειώνεται πως αν το συρίγγιο είναι «τυφλό», δεν έχει δηλαδή εσωτερικό στόμιο, συνήθως κλείνει μόνο του.

 Ποια είναι τα αίτια του περιεδρικού συριγγίου;

Το κύριο αίτιο εμφάνισης ενός περιεδρικού συριγγίου αποτελεί το περιεδρικό απόστημα.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες αλλά και σπανιότερα αίτια, που επίσης μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία του περιεδρικού συριγγίου, όπως:

 • διάφοροι τραυματισμοί
 • ξένα σώματα
 • χρόνια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (νόσος του Crohn)
 • ιός HIV
 • προηγούμενες επεμβάσεις του πρωκτού και του ορθού
 • χρόνια ραγάδα στον πρωκτό με χρόνια φλεγμονή από μικρόβια των κοπράνων

Σημειώνεται εδώ πως το συρίγγιο ξεκινάει από το εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα. Συνεπώς, η πεποίθηση πως ένα περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να δημιουργηθεί από την κακή υγιεινή στην περιοχή του πρωκτού είναι λανθασμένη και αβάσιμη.

Ποια είναι τα συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου;

Βασικά συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση ασθενή, αποτελούν:

 • η έκκριση πυώδους ή οροαιματηρού υγρού από το στόμιο του δέρματος
 • η δυσοσμία
 • ο τοπικός κνησμός
 • ο τοπικός ερεθισμός
 • ο πόνος
 • ο πυρετός
 • το απόστημα σε περίπτωση φραγής του εξωτερικού στομίου
 • η δημιουργία επιπλέον συριγγίων (το πεταλοειδές συρίγγιο για παράδειγμα)

Τα συμπτώματα ενδέχεται να υποχωρούν για ένα διάστημα, ωστόσο πάντα επιστρέφουν συνήθως πιο έντονα.

Ποια είναι τα είδη του περιεδρικού συριγγίου

Τα περιεδρικά συρίγγια χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

 • μεσοσφιγκτηριακό: διαπερνά τον έσω σφιγκτήρα
 • διασφιγκτηριακό: διαπερνά τον έσω και τον έξω σφιγκτήρα
 • υπερσφιγκτηριακό: δεν διαπερνά τους σφιγκτήρες, αλλά πηγαίνει από πάνω
 • υποβλεννογόνιο ή υποδερματικό: δεν διαπερνά καθόλου τους σφιγκτήρες

Τα συρίγγια χαρακτηρίζονται ως απλά (ένα συρίγγιο) ή ως σύνθετα (περισσότερα-διακλαδιζόμενα).

Πώς γίνεται η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου;

Η διάγνωση του περιεδρικού συριγγίου πραγματοποιείται μέσω λήψης του ιατρικού ιστορικού και πλήρους κλινικής εξέτασης του ασθενή, για να διαπιστωθεί τυχόν παλαιότερο περιεδρικό απόστημα, αλλά και να εντοπιστεί η θέση του συριγγίου και η ύπαρξη πιθανής φλεγμονής.

Η διάγνωση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • ψηλάφηση
 • πρωκτοσκόπηση
 • μαγνητική τομογραφία
 • υπερηχογράφημα, που θα δώσει σαφή εικόνα για τη χειρουργική αντιμετώπιση του συριγγίου

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου;

Το πώς κλείνει ένα συρίγγιο πρωκτού είναι πολύ απλό. Ένα περιπρωκτικό συρίγγιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς μέσα από μια συντηρητική θεραπεία, όπως είναι για παράδειγμα η αντιβίωση. Η μόνη οριστική και αποτελεσματική θεραπεία για το περιεδρικό συρίγγιο είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Το είδος του συριγγίου θα κρίνει τη θεραπευτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Η επέμβαση στοχεύει στο κλείσιμο της μη φυσιολογικής διόδου επικοινωνίας μεταξύ του αυλού και του δέρματος, χωρίς να τραυματιστούν οι μύες του πρωκτού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μικρά και επιφανειακά συρίγγια.

Αν το συρίγγιο βρίσκεται μέσα στους σφιγκτήρες του πρωκτού απαιτείται η χρήση seton, το οποίο περνάει από μέσα χωρίς να τους τραυματίσει. Επιτρέπει την ταυτόχρονη επούλωση και παροχέτευση της φλεγμονής. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χρήση γενικής αναισθησίας και η νοσηλεία του ασθενούς είναι μονοήμερη.

Η τεχνική LIFT αφορά σε σύγκλειση και διατομή του συριγγίου και αποτελεί μια εναλλακτική και με εξαιρετικά αποτελέσματα μέθοδο αντιμετώπισης.

Η τεχνική VAAFT πραγματοποιείται από εξειδικευμένους χειρουργούς και σε όσους ασθενείς κρίνει ο υπεύθυνος γιατρός ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι ενδοσκοπική μέθοδος, αναίμακτη και ανώδυνη, δεν απαιτεί νοσηλεία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην εργασία του. Αρχικά διενεργείται χαρτογράφηση της περιοχής και στη συνέχεια εισέρχεται μια μικροκάμερα η οποία βοηθάει στην επέμβαση. Η οπτική ίνα του laser δρα κατά του συριγγίου.

Η μέθοδος Filac

Η χρήση του laser αποτελεί μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο στην αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου. Το laser FiLaC αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται στο εξωτερικό και πλέον στην Ελλάδα με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Η ενδοσκοπική αυτή τεχνική είναι απολύτως ασφαλής, αναίμακτη και ανώδυνη και έχει μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή της και μετεγχειρητικά που θα δούμε στη συνέχεια.

Διαδικασία

Αρχικά, γίνεται σύγκλειση του εσωτερικού στομίου του συριγγίου και την εισαγωγή μιας οπτικής ίνας, που εκπέμπει ενέργεια λέιζερ, μέσα στον συριγγώδη πόρο (φωτοπηξία). Με τη φωτοπηξία επιτυγχάνεται η εκ των έσω καταστροφή του συριγγίου, χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι σφιγκτήρες.

Πλεονεκτήματα

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει πολλά οφέλη για τον ασθενή, όπως:

 • Έχει σύντομη διάρκεια, 10-15 λεπτά.
 • Γίνεται υπό τοπική αναισθησία.
 • Παρουσιάζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα (μικρές τομές, χωρίς ουλές).
 • Δεν απαιτούνται ράμματα.
 • Δεν προκαλείται μετεγχειρητικό τραύμα.
 • Τυχόν επιπλοκές σε επίπεδο ακράτειας κοπράνων μετεγχειρητικά αποκλείονται.
 • Η αναπλαστική ιδιότητά της κάνει την επούλωση του οργανισμού καλύτερη.
 • Ο χρόνος νοσηλείας είναι ελάχιστος.
 • Η ανάρρωση είναι γρήγορη.
 • Η επιστροφή στην εργασία και την καθημερινότητα είναι άμεση.
 • Εφαρμόζεται για οποιοδήποτε συρίγγιο, ανεξαρτήτως μήκους.
 • Η ελαστική οπτική ίνα εισέρχεται σε βαθύτερα και πολυπλοκότερα συρίγγια.
 • Εφαρμόζεται μετά από υποτροπές, ακόμα και μετά από άλλες αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες μεθόδους, σε περιπτώσεις πολύπλοκων συριγγίων.
 • Η πιθανότητα για επανεμφάνιση είναι ελάχιστη.

 Μετά την επέμβαση

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη αποκατάσταση μετά το χειρουργείο αφορούν τα παρακάτω:

 • Διατροφή και δυσκοιλιότητα: Ο ασθενής καλείται να ακολουθήσει ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Ειδικά για προβλήματα δυσκοιλιότητας η σωστή διατροφή είναι πολύ βασική. Ο γιατρός θα κρίνει αν επαρκεί η διατροφή ή αν θα πρέπει να σας χορηγηθούν ειδικά σκευάσματα.
 • Καθαρισμός περιοχής: Συστήνεται η πλύση με ζεστό νερό και μαλακή γάζα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται το τρίψιμο στην περιοχή. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση ειδικού άοσμου σαπουνιού για ευαίσθητες επιδερμίδες.
 • Καταπραϋντικές κρέμες και αναλγητικά φάρμακα: Βοηθούν στο να αποφευχθούν τυχόν ερεθισμοί, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον χειρουργό. Από τα διάφορα αναλγητικά φάρμακα η παρακεταμόλη είναι η πιο ασφαλής επιλογή.
 • Ρούχα: Συστήνονται άνετα και όχι στενά παντελόνια και εσώρουχα για την αποφυγή πίεσης και ερεθισμού της περιοχής. Σε αυτό θα βοηθούσε και ένα μαλακό ειδικό βοήθημα μέσα από το εσώρουχο, που μπορεί επίσης να προλάβει και ενδεχόμενη έκκριση.

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Γενικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ψυχικού Δρ. Δημήτρη Ζησιάδη για να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το περιεδρικό συρίγγιο και να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την τιμή για τη laser χειρουργική επέμβαση και το συνολικό κόστος της διαδικασίας.

Δείτε επίσης

Αιμορροΐδες στην εγκυμοσύνη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι αιμορροΐδες είναι μία δυσάρεστη κατάσταση που μπορεί να προκύψει κατά την εγκυμοσύνη, δημιουργώντας ενόχληση...

Αιμορροΐδες και διατροφή: Οι τροφές που απαγορεύονται

Οι αιμορροΐδες είναι μία πολύ ενοχλητική πάθηση που όλοι οι άνθρωποι βιώνουν κάποια στιγμή στη...

Αιμορροϊδοπάθεια: Μία ενοχλητική πάθηση

Η αιμορροϊδοπάθεια, αφορά την συχνή επανεμφάνιση ενοχλητικών και επώδυνων εξογκωμάτων στην περιοχή του πρωκτού και...

Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης

Ο Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης είναι Γενικός Χειρουργός (Master Surgeon in Hernia Surgery) και Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Ψυχικού. Είναι ένας ακαδημαϊκά εξειδικευμένος χειρουργός στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, κατέχει το βραβείο Master Surgeon (Βραβείο Χειρουργικής Αριστείας) και είναι βραβευμένος και πιστοποιημένος γιατρός αριστείας στη χειρουργική κοιλιακών τοιχωμάτων από τον Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Έχει πραγματοποιήσει πληθώρα επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια του χειρουργικού του έργου, στον δημόσιο & τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλο αριθμό σύγχρονων χειρουργικών αποκαταστάσεων στο εξωτερικό. Η μεγάλη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη εκπαίδευση σε μεγάλα κέντρα χειρουργικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους χειρουργούς στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Χειρουργός | Επικοινωνία με τον Ιατρό | Ιατρείο Κηφισιάς | Ιατρείο Ίλιον