Παθησεις Εντερου

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου και του ορθού

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι συχνό φαινόμενο ιδίως όσο αυξάνεται η ηλικία και αποτελούν το καλόηθες στάδιο πριν τη δημιουργία του καρκίνου. Ένας στους τρεις (33% του πληθυσμού) μετά τα 50 έχει κάποιο πολύποδα και αυτό αυξάνεται σε 50% στην ηλικία των 70. Είναι πλέον γνωστό ότι από τους πολύποδες αυτούς κάποιος θα εξελιχθεί σε κακοήθεια, όμως η διαδικασία είναι αρκετά βραδεία ώστε να προλαβαίνουμε με την κολονοσκόπηση να τους ανακαλύπτουμε εγκαίρως και να τους αφαιρούμε. Υπολογίζεται ότι χρειάζονται 5-10 έτη για να εξελιχθεί ο πολύποδας σε καρκίνο οπότε ξεκινώντας την κολονοσκόπηση στην ηλικία των 45-50 ετών και επαναλαμβάνοντας ανά 5 έτη (όταν είναι φυσιολογική), προλαμβάνουμε τη νόσο και αποφεύγουμε την επέμβαση.

Το μέγεθος του πολύποδα, η μορφολογία και η σύσταση του επηρεάζουν την πιθανότητα ύπαρξης ή ανάπτυξης κακοήθειας. Γενικά πολύποδες μικρότεροι από 1 εκατοστό σπάνια κρύβουν κακοήθεια (1,5%), ενώ πάνω από 2 εκ το ποσοστό κακοήθειας είναι σχεδόν 50%. Όταν κατά την κολονοσκόπηση ανευρίσκεται πολύποδας αυτός θα πρέπει να αφαιρείται ριζικά εάν είναι δυνατό από τον γαστρεντερολόγο και να αποστέλλεται για βιοψία. Εφόσον δεν υπάρχει κακοήθεια στη βιοψία και η αφαίρεση είναι ολική δεν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία. Στην περίπτωση κακοήθειας συνιστάται παραπομπή για χειρουργική αντιμετώπιση και συχνά χρειάζεται ο γαστρεντερολόγος να σημειώσει με ειδική χρωστική το σημείο που βρισκόταν ο πολύποδας ώστε να μπορεί να το εντοπίσει ο χειρουργός κατά την επέμβαση. Πρέπει πάντα να γίνεται προσπάθεια να αφαιρείται ακέραιος ο πολύποδας και όχι σε κομμάτια. Γενικά ο γαστρεντερολόγος μπορεί να αφαιρέσει την μεγάλη πλειοψηφία των μικρών πολυπόδων και μόνο λίγες περιπτώσεις καταλήγουν στον χειρουργό είτε διότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά (μεγάλο μέγεθος, δύσκολη θέση ή άλλοι τεχνικοί λόγοι) είτε γιατί στην βιοψία υπάρχει κακοήθεια ή υψηλόβαθμη δυσπλασία.

Ποιες εξετάσεις απαιτούνται για τους πολύποδες παχέος εντέρου;

  • Δακτυλική Ορθική εξέταση
  • Βαριούχος Υποκλυσμός
  • Σιγμοειδοσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η εγχείρηση περιλαμβάνει την εκτομή του τμήματος του εντέρου, που περιέχει τον πολύποδα. Αν όλο το παχύ έντερο είναι κατειλλημένο από πολύποδες και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας (οικογενειακό ιστορικό) πρέπει να γίνει κολεκτομή και ειλεορθική αναστόμωση.

Αν ο πολύποδας που αφαιρέθηκε με την ενδοσκόπηση αποδειχθεί αδενοκαρκίνωμα πρέπει να ληφθεί απόφαση εάν χρειάζεται περαιτέρω εκτομή του εντέρου ή απλά παρακολούθηση.

Αν βρεθεί καρκίνωμα in situ δε χρειάζεται περαιτέρω αντιμετώπιση. Σε άλλες μορφές κακοηθών πολυπόδων απαιτείται εντερεκτομή του προσβληθέντος τμήματος.

Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης

Ο Δρ. Ζησιάδης Δημήτρης είναι Γενικός Χειρουργός. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια του χειρουργικού του έργου στο δημόσιο τομέα, καθώς και σε πληθώρα σύγχρονων χειρουργικών αποκαταστάσεων στο εξωτερικό.

Ο Γενικός Χειρουργός | Επικοινωνία με τον Ιατρό | Ιατρείο Κηφισιάς | Ιατρείο Ίλιον

Κλείστε το ραντεβού σας στο
210 80 10 606